elektronika i elektrotechnika jachtowa

Producenci

Regulamin sklepu

Internetowy sklep żeglarski ELJACHT działający pod adresem www.eljacht.pl/sklep prowadzony jest przez firmę Eljacht Jerzy Jankowski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstania Styczniowego 1/20, NIP: 957-000-24-37, REGON: 003113130, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Gdańska

Dane kontaktowe:
Eljacht Jerzy Jankowski
ul. Łowicka 13
80-642 Gdańsk

tel. +48 58 340 36 89
e-mail: e-sklep@eljacht.pl

Słownik regulaminu

Klient - pod występujacym w niniejszym regulaminie pojęciem Klienta rozumie się osobę prywatną (konsumenta detalicznego) oraz przedsiębiorcę działającego na prawach konsumenta (przedsiębiorca, który ma działalność zarejestrowaną w CEiDG , a także taki, który kupuje "na fakturę", ale zakup ten nie ma dla niego charakteru zawodowego).

Regulamin sprzedaży

 1. Internetowy sklep Eljacht prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Na stronie naszego sklepu internetowego prezentujemy tylko część dostępnego asortymentu.
 2. Zamówienia przyjmowane są pod adresem https://sklep.eljacht.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  - w przypadku zamówień wysyłanych za zaliczeniem pocztowym - w chwili potwierdzenia zamówienia,
  - w przypadku zamówień przedpłacanych (przelewem) - w chwili zaksięgowania płatności na naszym koncie.
 4. Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności towaru w magazynie lub u dostawców firmy Eljacht. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

  Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany towar, aż do wyczerpania zapasów objętych przez tę formę sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

  Faktura lub paragon wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient ma prawo dokonywać zmian w zamówieniu do momentu sprzedaży tj. do wystawienia paragonu. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania towaru.

  Wprowadzanie powyższych zmian należy dokonywać poprzez biuro firmy Eljacht poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@eljacht.pl.
 8. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W szczególnych przypadkach (stały klient, duże zamówienie, itp) istnieje możliwość uzyskania rabatów od cen publikowanych na stronie sklepu - w takim przypadku prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym.

  Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego.

  Sklep internetowy Eljacht zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, nazw towarów i specyfikacji towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.

  Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

  Koszty przesyłek są zróżnicowane w zależności od:
  - formy przesyłki (kurier, poczta polska, odbiór osobisty),
  - formy płatności (dodatkowa opłata w przypadku wysyłki pobraniowej),
  - wielkości i wagi przesyłki (np. anteny VHF, akumulatory).
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych.

  Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W przypadku gdy czas realizacji zamówienia przekracza 21 dni, Klient zostanie poinformowany o powyższym. W takim przypadku Klient ma prawo ustosunkować się do zaistniałej sytuacji zgodnie z pkt 7.
 11. Termin otrzymania przesyłki wynosi około 2-3 dni roboczych.
 12. Obowiązują następujące formy płatności za zamówione towary:
  - za pobraniem: należność pobiera kurier;
  - przelewem bankowym na konto sklepu: przedpłata za zamówienie.
 13. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienia z zagranicy przyjmowane są drogą e-mailową, telefoniczną lub listownie i realizowane są po otrzymaniu płatności na podstawie wysłanej faktury lub rachunku. Koszt dostawy w takim przypadku ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 14. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru

  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 02.03.2000 "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty zakupu towaru, przy czym towar musi zostać zwrócony nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakupu. Po upływie tego terminu nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

  Zwracany przez Konsumetna towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD, płyty DVD, czy karty SD/microSD muszą zostać zwrócone w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

  Podstawą do uznania zwrotu towaru jest dokument sprzedaży: paragon lub faktura VAT.

  Zwrot towaru bez dokumentu sprzedaży nie podlega rekompensacie.

  Wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep w ciągu 14 dni zwróci nabywcy równowartość ceny produktu przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

  Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

  Uwaga: Prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru dotyczy osób fizycznych oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta

  Oświadczenie, odstąpienia od umowy, można złożyć wysyłając mail na adres info@eljacht.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Eljacht, ul. Łowicka 13, 80-642 Gdańsk.

  POBIERZ: Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 15. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta oraz rękojmią sprzedawcy.
 16. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, klient zobowiązany jest skontaktować się z nami drogą mailową (adres: info@eljacht.pl) lub telefoniczną w terminie 1 miesiąca od wykrycia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność towaru podając numer zamówienia oraz przyczyny reklamacji w celu ustalenia sposobu jej załatwienia.

  Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

  W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, koszty transportu oraz przeglądu ponosi klient.

  Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją użytkowania towaru, bądź niewłaściwej instalacji oraz elementy ulegające normalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. baterie).

  Nie przyjmujemy nieuzgodnionych przesyłek oraz nie zwracamy kosztów takich przesyłek.

  Przed wysłaniem towaru podlegającego reklamacji klient zobowiązany jest do skontaktowania się z nami w celu poinformowania o nadaniu przesyłki zwrotnej. Paczki wysłane bez uprzedniego poinformowania nas o wysyłce nie będą przyjmowane i wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport.

  Odesłany towar nie może nosić śladów użycia, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony (oryginalne opakowanie musi znajdować się w idealnym stanie i nie może nosić śladów transportu).

  Do przesyłki należy dołączyć oryginały wszystkich dokumentów (w tym gwarancję i instrukcje), z którymi towar został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia.

  Zwrotowi nie podlegają koszty transportu.

  Po otrzymaniu towaru wystawiany jest dokument korygujący sprzedaż, który wysyłamy pocztą do Klienta. Zwrot powstałej różnicy jest dokonywany na wskazane przez Klienta konto po otrzymaniu podpisanej kopii dokumentu korygującego.

  Po uwzględnieniu reklamacji towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres:

  Eljacht
  ul. Łowicka 13
  80-642 Gdańsk
  z dopiskiem (reklamacja)

  Sklep internetowy Eljacht nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 17. Odbierając przesyłkę należy sprawdzić przy kurierze czy liczba paczek odpowiada opisowi i czy nie noszą one śladów uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki należy ją otworzyć i sprawdzić zawartość w celu sporządzenia protokołu, na podstawie którego będzie można dochodzić odszkodowania.
 18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a firmą Eljacht zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu / faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
 19. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 20. UWAGA! Oprzyrządowanie znajdujące się w naszej ofercie dedykowane jest do zastosowań żeglarskich. Firma Eljacht nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Nie uwzględnia się również reklamacji towaru, który uległ uszkodzeniu w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.
 21. Powierzane przez Klientów dane osobowe będą udostępniane jedynie firmom spedycyjnym i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom. Nie rozsyłamy bez Państwa zgody żadnej korespondencji o charakterze reklamowym.

Życzymy miłych zakupów!